Mga dokumento na kailangan mo para sa isang maliit na pautang sa negosyo

Ano ang dapat malaman tungkol sa maliit na seguro sa negosyo

Bago ka mag-aplay para sa anumang uri ng maliit na pautang sa negosyo - maging sa Small Business Administration, o SBA, isang bangko, o kahit na pamilya o mga kaibigan - maging handa sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng iyong bookkeeping, pinansiyal at iba pang mga tala. Ito ay magiging mas mabigat at mas malamang na maaprubahan ng tagapagpahiram ang proseso ng aplikasyon ng pautang sa negosyo.

Narito ang kailangan mo:

 1. Personal na credit report. Hindi ito para sa mga nagpapahiram, na makakakuha ng impormasyong ito sa kanilang sarili, ngunit para sa iyo.Alamin ang iyong credit rating mula sa isa sa tatlong pangunahing kumpanya ng credit-uulat: TransUnion, Experian at Equifax. Sa sandaling makuha mo ang iyong ulat ng kredito, siguraduhin na pinagtatalunan mo ang anumang mga error, at maging handa upang ipaliwanag ang mga dahilan para sa mga late payment o mga default sa iyong kasaysayan.
 2. Ulat ng credit ng negosyo. Tulad ng iyong personal na kasaysayan ng credit, mahalaga na tingnan ito at iwasto ang anumang mga error bago ka mag-aplay para sa isang maliit na pautang sa negosyo.
 3. Pormularyo ng aplikasyon ng pautang. Kunin ito mula sa tagapagpahiram at punan ito ganap. Ang mga katanungan sa form ay mag-iiba mula sa tagapagpahiram sa tagapagpahiram, ngunit karaniwang mga katanungan isama: Bakit kailangan mo ng isang maliit na pautang sa negosyo? Ano ang iyong mga plano para sa pera? Anong iba pang mga utang / creditors sa negosyo ang mayroon ka?
 4. Mga dokumento sa pananalapi ng negosyo. Ipunin ang iyong nakaraang pagbabalik ng buwis (nakaraang tatlong taon), isang taon ng mga pahayag ng bangko, isang balanse, pahayag ng kita, pahayag ng daloy ng salapi, mga account na maaaring tanggapin at mga account na pwedeng bayaran.
 5. Mga legal na dokumento sa negosyo. Hindi lahat ng nagpapahiram ay nangangailangan ng ganitong uri ng detalyadong dokumentasyon, ngunit mayroon itong madaling gamitin sa kaso:
  • Anumang legal na kontrata sa mga third party.
  • Mga Lisensya, pagrerehistro.
  • Mga artikulo ng pagsasama.
  • Mga kasunduan sa pagpapaupa.
  • Numero ng ID ng nagbabayad ng buwis (katibayan ng).
  • Imbentaryo ng kagamitan (may mga serial number).
  • Collateral (gastos / halaga ng negosyo - at personal - ari-arian na balak mong gamitin upang ma-secure ang utang).
  • Katunayan ng seguro para sa anumang collateral na ari-arian o mga item.

Ipunin ang lahat ng impormasyong ito sa isang lugar upang magamit ito bago ka magsumite ng iyong maliit na aplikasyon sa pautang sa negosyo. Magkakaroon ka nito sa handa - at gumawa ng mas kaunting stress at pagkabalisa para sa iyong sarili - kung hiniling ito ng iyong tagapagpahiram. Ngunit, tandaan, panatilihin ang simpleng proseso sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa iyong tagapagpahiram sa partikular na papeles na hiniling.