Nagtaka kami kung ang isang pangit na credit score ay isang romantikong turn-off, at hulaan kung ano ang aming nakita

Ang Iyong Credit Score Pagmamahal sa Iyong Pakikipagtipan?

Li Kim Goh / E + / Getty Images

Pinagpapaumanhinan ni Cary Carbonaro ang pakikipag-usap sa kanyang dating dating asawa tungkol sa pera bago sila magpakasal. Kung siya ay nagtanong sa kanya, maaaring natutuhan niya nang mas maaga kung paano napinsala ng kanyang hindi pa bayad na pautang na utang ng mag-aaral ang kanyang kredito.

"At ang mahigpit na bahagi ay alam ko na mas mahusay," sabi niya.