Glossary

Kahulugan ng kita ng kita
  1. Glossary
  2. Ako
  3. Kita ng interes

Kita ng interes

Ano ang kita ng interes?

Ang kita na nakabuo ng mga pamumuhunan tulad ng mga savings account at mga sertipiko ng deposito ay tinutukoy bilang kita ng interes. Para sa mga pinansiyal na kumpanya, ang mga kita na minus na gastos ay tinutukoy bilang netong kita ng kita.

Mas malalim na kahulugan

Para sa mga indibidwal na indibidwal, ang kita ng interes ay naglalarawan ng mga pagbabalik na nabuo mula sa mga account na nagbibigay ng interes. Ang kita ng interes ay binuo ng mga savings account, CD, at iba pang mga pamumuhunan na nagbabayad ng ilang uri ng interes.

Ang netong kita ng interes ay isang pangunahing sukatan ng kita sa mga kumpanya sa pananalapi, lalo na sa mga bangko. Ang kita ng kita sa interes ay ang pagkakaiba sa pagitan ng kita na nabuo ng mga asset - mga pautang, mga mortgage, at mga mahalagang papel - at ang mga gastos sa interes sa mga pananagutan, tulad ng mga deposito sa checking at savings account, at mga CD.

Ang mga bangko ng mga mamimili ay nagbubuo ng karamihan sa kanilang kita mula sa mga pautang sa mortgage, mga personal na pautang, at mga pautang sa sasakyan. Kapag gumawa ka ng paulit-ulit na pagbabayad ng utang sa iyong mortgage, ang bahagi ng bawat pagbabayad na sumasakop sa interes ay binubuo ng kita ng interes ng bangko sa utang. Ang mga bangko sa pamumuhunan at iba pang mga institusyong pang-pinansya ay bumubuo ng kita mula sa mga mahalagang papel at iba't ibang mga pamumuhunan.

Ang mga bangko ay karaniwang interes sa harap-load sa simula ng mga paulit-ulit na pagbabayad ng pautang upang pamahalaan ang panganib at secure na kita. Habang binabayaran ng mga customer ang kanilang mga pautang, ang kita ng interes ay tumatanggi sa buhay ng mga pautang.

Nagtataka kung paano mababawas ang iyong mga pagbabayad sa mortgage mula sa iyong mga buwis? Kalkulahin ang iyong pagbabawas sa buwis sa mortgage ngayon.

Halimbawa ng kita ng interes

Sa panahon ng mga recession, ang ekonomiya ng curdles at empleyo ay naghihirap. Ang mga tao ay nawalan ng trabaho, at maraming mga pagbabayad sa kanilang mga personal na pautang at pagkakasangla, na nakakaapekto sa kita ng interes ng industriya ng pagbabangko. Ang Federal Reserve ay kadalasang nagpapababa sa mga rate ng interes sa panahon ng mga recession upang gawing mas mura ang mga pondo at mapalakas ang pang-ekonomiyang aktibidad. Iyon ay nangangahulugang ang mga bangko ay nagpapababa ng mas mababang mga interes sa mga pautang, nakakakuha sa kanila ng mas kaunting kita sa kita, at ang mga tagalipid ay tumanggap ng mas kaunting kita mula sa kanilang mga deposito