Glossary

Gap insurance Definition .com
  1. Glossary
  2. G
  3. Seguro sa seguro

Seguro sa seguro

Ano ang insurance ng agwat?

Ang seguro sa seguro ay para sa garantisadong auto protection sa isang aksidente o kung ang iyong sasakyan ay ninakaw. Pinoprotektahan nito ang mga driver mula sa pagbabayad ng pagkakaiba sa pagitan ng halaga na utang mo sa iyong pautang sa kotse at kasalukuyang tinatayang halaga ng kotse.

Mas malalim na kahulugan

Sinasakop ng seguro ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong utang sa kotse at kung ano ang sinasabi ng kumpanya ng seguro ng kotse na ito ay nagkakahalaga. Ang halaga na ito ay maaaring maging makabuluhan, sapagkat ang mga sasakyan ay maaaring maapektuhan ng mabilis.

Gayunpaman, mayroong mga gastusin na hindi saklaw ng seguro sa seguro. Halimbawa, ang pag-aayos ng sasakyan o ang halaga ng isang rental car habang ang iyong repair ay hindi sakop. Hindi ito nagbabayad para sa mga garantiya, at hindi ito magagamit upang magbayad sa isang bagong kotse.

Ang seguro sa Gap ay hindi rin sumasakop sa mga pagbabayad ng kotse kung nawala mo ang iyong trabaho o nakakaranas ng iba pang mga pag-aayos sa pananalapi, o kahit na mamatay ka o maging hindi pinagana. At, hindi ito nagbabayad para sa anumang halaga na nananatili sa iyong pautang sa kotse kung ang iyong sasakyan ay repossessed.

Halimbawa ng seguro sa seguro

Mahalaga, ang seguro sa agwat ay idinisenyo para sa mga tao na nagbabayad pa sa kanilang mga pautang sa kotse, at may pinakamaraming epekto kapag hindi pa nila masyadong matagal ang sasakyan at maaaring may utang pa rin ang malaking halaga ng pera.

Halimbawa, kung hindi ka gumawa ng down payment, o ginawa lamang ang isang maliit na isa, ikaw ay maaaring may utang higit pa kaysa sa kotse ay nagkakahalaga sa lalong madaling drive mo ito off ang dealer's lot.

Ang parehong ay totoo kung humiram ka ng higit pa sa aktwal na presyo ng sasakyan, tulad ng paghiram ng karagdagang pera upang masakop ang mga extra tulad ng mga garantiya o upang bayaran ang pagpaparehistro at buwis.

Anumang oras na may utang na loob mo kaysa sa kung ano ang opisyal na halaga ng sasakyan, maaari kang makinabang mula sa seguro ng agwat. Saklaw lamang ng seguro kung ano ang kasalukuyang halaga ng sasakyan, anuman ang binayaran mo para dito, gaano katagal mo ito o kung ano pa ang iyong utang. Iyon ay maaaring gumawa ng iyong mga out-of-pocket gastos pagkatapos ng isang aksidente sa kotse mas mababa.